PROFESSIONAL WATERPROOFING &
HIGH PERFORMANCE CONCRETE PROTECTIONVAD VI GÖR


Vi är specialiserade på impregneringsteknik för vattentätning, fuktskydd och ytskydd av betongkonstruktioner, tegelfasader och puts.

VÅRA PRODUKTER


Prestanda- och miljöcertifierade produkter som ger ett långvarigt skydd mot vatten, fukt, kemiska angrepp och slitage i utsatta miljöer

EGENSKAPER


  • Permanent
  • Djupinträngande
  • Förstärker/återstärker
  • Diffusionsöppen
  • Miljövänlig, 0% VOC
  • CE 1504-2, System 2+


NYHETER

Innerseal skyddar nytt reningsverk i Bergen

20.000 m2 betong i kontakt med avloppsvatten skyddas med Innerseal för att förhindra framtida betongskador
2015-05-23

Skyddsinvallning oljehamnen, Göteborg

Betongmurarna runt Vopaks bensinlager renoveras och skyddsimpregneras med Innerseal.
2014-06-09

Reningsverk i Casablanca, Marocko

I Casablancas Anti-Pollution projekt skyddsimpregneras 24 km nya avloppsrör i betong med Innerseal.
2014-04-23