Satamien, tunneleiden, siltojen, ydinvoimaloiden betonin kyllästys

Betonia käytetään monissa yhteyksissä silloin, kun asetetaan korkeat vaatimukset kestävyydelle, kustannustehokkuudelle ja pitkälle eliniälle. Komsolin ympäristöystävällisellä silikaattikyllästystekniikalla rakenne on suojattu ja pysyy ehjänä vuosikymmenien ajan.

Betonirakenteiden kyllästys eliniän pidentämiseksi

Infrastruktuuri on suuri ala, johon kuuluu monia erilaisia rakennetyyppejä. Tunneleilla, silloilla, tasoilla ja perustuksilla on kullakin yksilölliset haasteensa ja ongelmansa. Tärkein yhteinen nimittäjä on se, että niiden on kestettävä pitkään. Tämän tyyppiset infrastruktuuriprojektit ovat pitkän aikavälin kalliita investointeja, joilla on tärkeä yhteyskunnallinen tehtävä. Tässä kohdassa kuvaan tulee betonin kyllästys.

Silikaattipohjainen betonisuojaustekniikka haastaviin ympäristöihin

Kun Condeep-lauttoja rakennettiin 70- ja 80-luvulla Pohjanmeren öljykentille, niiden betoniperustukset suojattiin silikaattitekniikalla. Tämä on myötävaikuttanut siihen, että lautat täysin ehjiä tänäkin päivänä, yli 40 vuotta myöhemmin. Pohjanmeren äärimmäisen haastavista olosuhteista huolimatta suojaus on edelleen aktiivinen! Tämä silikaattitekniikan pohjalta olemme kehittäneet oman syväkyllästystekniikkamme, Innersealin.

Tämän päivän satamissa betoniperustukset ja pilarit ovat yleensä täysin suojaamattomia. Monissa rakenteissa on myös laajoja vaurioita, jotka ovat erittäin hankalia ja kalliita korjata. Koska Innerseal-kyllästysaineen silikaattitekniikka on todistanut toimivuutensa yli 40 vuoden ajan suoloille ja säälle alttiissa ympäristössä, uskallamme taata suojaustoiminnon toimivuuden pitkäksi aikaa. Me sanomme sitä kaukonäköiseksi.

 

Näytä kuvaesitys / projektitiedot napsauttamalla kuvaa.