PROFESSIONAL WATERPROOFING &
HIGH PERFORMANCE CONCRETE PROTECTIONSPECIALISTER PÅ FUKT


Betong och tegel är slitstarka material på många sätt. Vissa tror att de håller för evigt. Men på grund av dess porösa struktur är de känslig för fukt. Vi är specialiserade på att förebygga och lösa fuktproblem i alla typer av betongkonstruktioner och murverk. Att förebygga är alltid en bra investering i ett långsiktigt ägande. Vi vet hur!

VÅRA PRODUKTER


Våra produkter är skapade utifrån lång erfarenhet, tydliga krav och specifikationer som kommer från specifika problemställningar som vi har stött på inom området. De har sedan genomgått rigorösa tester av kvalificerade testinstitut, dokumenterats och certifierats. En grundpelare i vår produktutveckling är att produkterna inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.

LÖSNINGAR & RESULTAT


Ett hållbart och kostnadseffektiv resultat kräver en korrekt problemanalys och en väl utförd åtgärd. Vi börjar därför alltid med att identifiera orsakerna till problemen. Därefter kan vi ge en rekommendation om åtgärder som löser problemen. Rengöring, sanering, reparationer och fuktskydd - vi vet vad som krävs. Med våra entreprenörer utvecklar vi långvariga och kostnadseffektiva skydd. Vi tror inte på att behandla symptomen.Möt oss på följande mässor 2017

Fastighetsmässan Stockholm

Parkeringshus Tyskland

Fastighetsmässan Göteborg